Garanti Şartları

1.     Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki (2) yıldır.

2.     Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

3.     Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçmemelidir. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, e-posta veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

4.     Malın garanti süresi içerisinde (2 yıl içerisinde) gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5.     Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen, malın;

 

Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, 1 yıl içerisinde; en az dört defa veya üretici tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde (2 yıl) altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması halinde,

 

Firmanın servis ekibinin yada üreticisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

6.     Malın kullanım özelliklerine aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Bu web sitesi Özne Medya Reklam Ajansı tarafından yapılmıştır.
profesyonel web tasarım kişisel web sitesi web sitesi izmir web tasarım ajansı web tasarım ajansı izmir web tasarım firmaları izmir web sitesi web sitesi kurmak izmir web sitesi tasarımı